El Ple Municipal Ordinari del mes de gener ha aprovat la regulació del nou servei de recollida de residus que s'implantarà el darrer trimestre de l'any.

Entre els punts acordats, s'ha aprovat el sistema de gestió directa de la recollida de residus a través de la modalitat de delegació de competències en el Consell Comarcal, segons l'estudi que es va encarregar a una empresa externa sobre els costos i la viabilitat del servei, aquesta és l'opció més eficient.

El reglament aprovat ordena el servei públic de recollida i el transport de residus urbans del municipi. És un dels passos previs a la implantació del servei, en el document es detallen les prestacions, les obligacions de les parts i les característiques de la recollida de residus. A més el reglament especifica les sancions per l'incompliment de les obligacions i les multes que es podrien aplicar als usuaris per les infraccions de l'ordenança.

Aquest és el darrer dels tràmits que l'ajuntament havia d'aprovar per facilitar la implantació del porta a porta, a partir d'aquest punt, el Consell Comarcal pot iniciar els passos per a la contractació del servei.

Durant el ple, l'alcalde, Pau Presas, també ha fet una crida a la ciutadania per ser curosos i reduir el màxim el consum d'aigua, tant en l'àmbit domèstic com en les instal·lacions públiques i també en l'àmbit industrial, actualment, s'han elaborat una sèrie de mesures per prevenir el possible canvi de situació d'emergència per la sequera.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram