Dijous tindrà lloc la celebració del Ple municipal ordinari a les 19 h, el ple és obert a tothom, i també el podreu seguir en directe en línia al twitter i al youtube de l'ajuntament, @ajcassa i a través de Ràdio Cassà a radiocassa.cat i al 103.1 FM.

Aquest és l'ordre del dia:

1.- Aprovar acta del Ple de 28 de setembre de 2023
2.- Donar compte de decrets d'Alcaldia núm. 2023/2014 al 2023/2240
3.- Dació de compte Sentència Recurs Cassació 8372/2021 del Tribunal Suprem
4.- Aprovació de l’augment del 0,5% addicional al 2,5% previst a la Llei general de Pressupostos del 2023, respecte les retribucions de 31 de desembre de 2022
5.- Adhesió al Pla d'Igualtat del Consorci de Benestar Social Gironès Salt 2022-2025
6.- Modificació de crèdit 3CE 5/2023
7.- Modificació de crèdit 3SC 8/2023
8.- Declaració concurrència bonificacions ICIO
9.- Reconeixement Extrajudicial de crèdit
10.- Modificació Ordenances Fiscals 2024
11.- Aprovació del conveni de delegació de competències al Consell Comarcal del Gironès i annex per a la recollida porta a porta
12.- Informes d'Alcaldia i regidors
13.- Precs i preguntes


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram