Aquest dijous, 25 de març a les 19h se celebrarà el Ple ordinari del present mes, que s’emetrà en directe per Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat)

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVAR ACTA PLE ORDINARI DE 25/02/2021

2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2021/0360 AL 2021/0632

3.- MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL PER MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ DE LES REGIDORIES DE SERVEIS SOCIALS I DE GOVERNACIÓ

4.- PROPOSTA D'ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA RLLT I DE LA PLANTILLA DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER A L'EXERCICI 2021

5.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'EXERCICI 2020

6.- DONAR COMPTE RESULTAT EXERCICI CONTROL INTERN 2020

7.- PROPOSTA D'ACORD DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC DE MOCIÓ A FAVOR DEL PLE RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES TRANS* I EN SUPORT D'UNA LLEI TRANS ESTATAL

8.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS

9.- PRECS I PREGUNTES


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram