L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha convocat pel dimarts 22 de desembre a les 7 de la tarda el Ple ordinari del mes de desembre, que se celebrarà per via telemàtica i que serà emès en directe per Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat)

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA PLE MUNICIPAL DE 26/11/2020, SESSIÓ TELEMÀTICA

2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2020/2184 A 2020/2390

3.- APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I DE L’ENTITAT MERCANTIL GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS CASSÀ S.L., PER A L’EXERCICI 2021

4.- APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA I DE L’ENTITAT MERCANTIL GESTIÓ DE SERVEIS MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2021

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DE L'AJUNTAMENT DE CASSÀ DE LA SELVA PER A L'EXERCICI 2021

6.- REGULARITZACIÓ DELS PREUS DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS I NETEJA VIÀRIA DE SELSA PER A L´ANUALITAT 2021

7.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU PER A LA URBANITZACIÓ DELS CARRERS DE LA INDÚSTRIA I DE LA BISBAL, AL CASC ANTIC, I L'ANNEX DE MILLORES

8.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU PER L’ENDEGAMENT DEL TORRENT DE PAS ENTRE ELS CARRERS DE LA VIA I DEL PLA DE L’ESTANY

9.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS

10.- PRECS I PREGUNTES


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram