L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha convocat per aquest dijous a les 19h, el Ple ordinari del mes de novembre, que se celebrarà per mitjans telemàtics, i que será emès en directe per Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat).

ORDRE DEL DIA:

1.- APROVACIÓ ACTA PLE MUNICIPAL DE 29/10/2020, SESSIÓ TELEMÀTICA

2.- DONAR COMPTE DECRETS D'ALCALDIA NÚM. 2020/1859 A 2020/2183

3.- APROVACIÓ PLA D'OBRES DE MANTENIMENT I MILLORA DEL CEMENTIRI MUNICIPAL I TANATORI CORRESPONENT A L'ANY 2020

4.- ADJUDICACIÓ DE L’ALIENACIÓ DE LA PARCEL•LA SOBRERA TERRENY DE REFERÈNCIA CADASTRAL 17049A005002140000UZ, SÒL NO URBANITZABLE DE CARÀCTER PATRIMONIAL, D'ANTIGA VIALITAT DEL POLÍGON INDUSTRIAL PER PROCEDIMENT NEGOCIAT

5.- ADJUDICACIÓ DE L’ALIENACIÓ DE LA PARCEL•LA SOBRERA DELS TERRENYS DE REFERÈNCIA CADASTRAL 17049A005002120000UE, 7049A005090530000UW i 17049A005002130000US, SÒL NO URBANITZABLE DE CARÀCTER PATRIMONIAL, D' ANTIGA VIALITAT DEL POLÍGON INDUSTRIAL PER PROCEDIMENT NEGOCIAT

6.- DESAFECTACIÓ SALA D'EXPOSICIONS PLAÇA DE LA COMA

7.- CONVALIDACIÓ DE L'ACORD DE CESSIÓ D’ÚS DE LA FINCA DE L’APARCAMENT CAN MOLINAS

8.- DONAR COMPTE INFORME MOROSITAT 3T 2020

9.- DONAR COMPTE PERÍODE MIG DE PAGAMENT 3T 2020

10.- DECLARACIÓ CONCURRÈNCIA BONIFICACIÓ ICIO

11.- MODIFICACIÓ OOFF NÚM. 24

12.- APROVACIÓ CONVOCATÒRIA I BASES SUBVENCIONS TERRASSES

13.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER RECLAMAR UNA ATURADA DELS DESNONAMENTS MENTRE DURI LA PANDÈMIA

14.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE, DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

15.- MOCIÓ CONJUNTA DELS GRUPS MUNICIPALS DE JUNTS PER CASSÀ I ERC DE REBUIG A L’APROVACIÓ DE LA LLEI DE BOMBERS ESTATAL I MOSTRAR EL SUPORT AL MODEL CATALÀ DEL SERVEI PREVENCIÓ, EXTINCIÓ D’INCENDIS I SALVAMENT (SPEIS)
16.- INFORMES D'ALCALDIA I REGIDORS

17.- PRECS I PREGUNTES


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram