L’Ajuntament de Cassà, a partir d’aquest dilluns, 16 de novembre, destinarà 32.797,50 euros per a subvencionar a:
• Persones jubilades, sobre la quota líquida de l’impost sobre Béns Immobles corresponent al domicili habitual.
• Famílies monoparentals , sobre la quota líquida de l’impost sobre Béns Immobles corresponent al domicili habitual. (Novetat)
• Persones usuàries de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència assistida o centre de dia.
El pressupost destinat a les subvencions adreçades a persones jubilades o famílies monoparentals, sobre la quota líquida de l’impost sobre Béns Immobles, serà de 10.000 €. L’import atorgat per a cada sol•licitant serà l’equivalent al 25% de la quota líquida de l’IBI de l’any en curs, i amb un límit de 200 €, corresponent a l’habitatge habitual.
En el cas de les subvencions adreçades a les persones usuàries de la Residència Sant Josep de Cassà, en règim de residència assistida o centre de dia, el pressupost serà de 22.797,50 €. L’import atorgat per a cada sol•licitant serà de com a màxim 2.000 €.
El termini per sol•licitar aquestes subvencions començarà aquest dilluns 16 de novembre i estarà obert i fins al 29 de novembre.
Per presentar les sol•licituds, s’ha de fer amb una instància electrònica a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament, o demanant hora a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, 972 46 00 05. En el web cassa.cat/subvencions hi ha els documents que cal entregar i les bases que regulen les subvencions.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram