La Diputació de Girona ha aportat durant l’exercici 2020 un finançament extraordinari de 600.000 euros al Consorci de les Vies Verdes per a inversions en obres i accions generals de manteniment de les vies verdes de Girona. Aquest ajut es va acordar l’agost del 2017 mitjançant la subscripció d’un protocol que establia el finançament extraordinari d’accions a la xarxa de vies verdes entre els anys 2018-2021.
Les actuacions principals en inversions per al manteniment i la millora de les rutes es destinen a millorar les connexions entre Ripoll-Campdevànol i la ruta del Carrilet II;entre la ruta del Carrilet II i la ruta del Tren Petit, i entre la ruta del Carrilet I i la ruta del Ferro i del Carbó. Aquestes obres es realitzen amb l’objectiu de facilitar la connectivitat entre trams existents.
També s’ha invertit en la renovació de la senyalització de les rutes del Ferro i Carbó, i Carrilets I i II (s’han canviat 283 senyals al llarg de 109 km de ruta), la incorporació de sauló estabilitzat a Sant Feliu de Guíxols, el formigonat de la baixada de Can Guetes (Ripoll), i la reparació de mobiliari urbà amb fusta d’acàcia a Ripoll, Sant Feliu de Pallerols i Llambilles. En aquest paquet de millores, està projectada la construcció d’una escala d’accés a la llera de la Muga des del pont Vell, i la instal•lació de l’enllumenat públic a la via ciclista del Ter entre Llanars i Camprodon.
Amb aquest ajut, es financen diverses tasques de manteniment habituals, com la formació de vorals i el manteniment de l’amplada del ferm, el buidatge de papereres, la col•locació de senyals i pilones, i la sega dels trams de les vies verdes i del tram de ruta Pirinexus de Palafrugell a la Jonquera, i de Sant Joan de les Abadesses a Molló.
L’aportació també inclou part de les despeses del personal propi de l’ens.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram