L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha aprovat les bases per portar a terme un procés selectiu per la creació, pel sistema de concurs de mèrits, de dues borses de treball: una de monitors de natació i una altra de socorristes, ambdues per a l’empresa Gestió de Serveis Municipals Cassà, S.L.
L’objectiu d’aquestes borses de treball és cobrir vacants, substitucions, i qualsevol altre tipus de contingència temporal que es produeixi a la Piscina Municipal de Cassà.
Les persones seleccionades seran contractades sota modalitat de contracte laboral temporal, amb jornada setmanal variable, de dilluns a diumenge, d’acord amb les necessitats del servei, sempre complint el còmput anual d’hores d’acord amb la legislació vigent.
Els aspirants als llocs de treball hauran d’estar en possessió del títol de graduat escolar, ESO o equivalent, i de la titulació específica de socorrista i/o monitor/a. També hauran de justificar els mèrits a tenir en compte a la fase del concurs, i acreditar el nivell de català exigit a la convocatòria o el de castellà en cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola. El termini per presentar instàncies finalitza el dia 23 de juny de 2020.
L’Ajuntament de Cassà de la Selva també ha obert un procés selectiu per a la incorporació d’un tècnic/a de contractació.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram