El Govern de l'Ajuntament de Cassà de la Selva en la seva responsabilitat de gestionar la greu crisi sanitària derivada de l'epidèmia de la COVID-19 que està patint la nostra població, porta a terme les accions necessàries per a prevenir els contagis regulant l'activitat dels espais públics i el bon funcionament dels serveis municipals.

Però igual d'important és reactivar ràpidament la societat i l'economia durant i després d'aquest fort impacte que ha trasbalsat els nostres hàbits i les nostres condicions de vida. Són moments difícils especialment per a les persones més vulnerables, pels aturats i pels sectors econòmics locals com el comerç, la restauració i els professionals.
L'Ajuntament va posar en marxa des d'un primer moment diverses mesures per fer front a la pandèmia: es va prioritzar l’atenció dels casos d’emergència social, es van activar totes les àrees de serveis municipals amb teletreball, es va fer un seguiment assistencial a més de 1300 veïns, es va acordar una flexibilització de la pressió fiscal municipal i s’ha facilitat l'activitat empresarial. S’està treballant des del primer dia per donar una resposta, efectiva i dins les possibilitats, a les necessitats de tots els ciutadans.
El govern municipal té preparat un document amb diverses mesures per aprofundir en l’ajuda als veïns, en la reactivació social i econòmica i en la tornada segura a reprendre l'activitat en tots els sectors. Aquestes mesures es posaran a debat amb tots els grups polítics municipals amb la voluntat de discutir i tirar endavant les accions que es creuen més adients. Amb voluntat de ser transparents i d’informar de les repercussions de la crisi s’ha donat compte de la gestió municipal a tots els grups municipals, amb múltiples reunions telemàtiques, i a tots els veïns des de les diverses plataformes digitals. En aquest sentit, avui novament tenim una altra reunió de treball amb regidors de govern i d’oposició en la qual es donaran noves informacions de l'estat actual del municipi i s'abordaran noves mesures per la gestió de la crisi.
Hi ha una voluntat de consens i que la participació de tots els grups municipals serveixi per concretar les iniciatives que siguin possibles per tal de tirar-les endavant. En aquest moment de crisi sanitària els representants polítics hem de buscar consens a l'hora d'aportar mesures que aconsegueixin l'efecte més gran per una ràpida recuperació social i econòmica dels cassanencs i cassanenques.
________________________________________
Cal recordar les mesures que s'han portat a terme fins ara en els diferents àmbits d'actuació municipal:
Promoció econòmica i ocupació
• Enquesta als comerços i empreses del poble per conèixer la situació actual.
• Nova regulació del cobrament de la zona blava.
• Vídeo promocional del comerç local.
• Creació i distribució de cartelleria amb normativa de seguretat per als comerços.
Hisenda i règim interior
• Modificar i ampliar el calendari fiscal 2020. S'ajornen o fraccionen, sense interessos, els rebuts de padró 2020 fins que no s'aixequi l'estat d'alarma. El termini de pagament dels tributs municipals s'allargarà en la majoria de casos. El fraccionament començarà a partir finals de juny a conseqüència de la crisi de la Covid-19.
• Suspendre terminis de pagament de tributs, tant com duri l'estat d'alarma. En aquells serveis que per l'estat d'alarma no es poden portar a terme, no es pot cobrar quota perquè el fet imposable no s'ha realitzat. Aquests són: piscina, llar d'infants, cursos Sala Galà, escola de música, centre de dia.
• Abonar el cost corresponent als salaris dels treballadors, l'increment del 2% a tots els treballadors i cobrir els contractes públics de serveis i subministraments de prestació successiva que s'han suspès i no s'han pogut executar a conseqüència del confinament per la COVID-19.
• Continuïtat dels contractes de serveis i obres vigents, iniciats o previstos per a 2020.
• Cobrir les indemnitzacions per danys i perjudicis derivades de la suspensió dels contractes, per ex: Servei de neteja d'edifici municipal i Escola de Música. Suspensió de cobraments i/o abonament de la part proporcional de la quota o la taxa per les prestacions dels serveis educatius i esportius.
• Creació d'un sistema de torns i de cita prèvia a l'OAC per atendre presencialment a les persones que no puguin fer el tràmit per altres vies (telèfon, Internet, etc.).
• Adoptar mesures adreçades al personal municipal per minimitzar els riscos de propagació i contagi del Coronavirus i garantir la continuïtat en la prestació dels serveis públics municipals
• Dissenyar un protocol de desconfinament per a la reincorporació progressiva del personal municipal a les seves tasques habituals en el centre de treball. Aquest s'ha de regir pel principi de minimització del risc (tenint en compte que els treballadors més vulnerables seran els últims a incorporar-se).
• Valorar el risc de contagi de cada lloc de treball i proposar mesures organitzatives i de protecció, col•lectives i individuals, per cada equipament municipal.
• Comprar i distribuir material de protecció als/a les treballador/es municipals (gels hidroalcohòlics, guants de nitril, ipsogel de sobretaula, pantalles, etc.).
• Posar en marxa el control horari digital a tot el personal de l'Ajuntament.
• Limitació d'entrada del personal extern a les instal•lacions municipals mentre duri l'estat d'alarma.
• Senyalitzar a terra amb bandes adhesives, en els espais on es faci atenció al públic, la distància de 2 metres, i col•locar mampares protectores en zones d'atenció presencial a la ciutadania on no es pugui garantir aquesta distància de seguretat.
• Implementar un sistema de mesura de temperatura corporal per a les persones que accedeixin als edificis i instal•lacions municipals (sobretot Piscina i Sala Galà)
• Impulsar el teletreball dissenyant un pla d'actuació organitzatiu i posar els mitjans tecnològics necessaris als treballadors municipals.
• Facilitar les eines i els recursos necessaris per poder dur a terme el teletreball.
• Reubicació del personal que no pot desenvolupar la seva feina a la seva àrea a altres àrees de l'Ajuntament mentre duri aquesta situació d'alarma
• Suspensió dels rebuts d'escombraries durant temps que han tancat els negocis,
Serveis socials
• Vigilar que es garanteixi a tota la ciutadania l'accés als serveis bàsics més essencials.
• Posar en marxa el conveni amb la Fundació SER-GI per solucionar el tema de l'habitatge social. El Ministerio de transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha aprovat una ordre que permet a les Comunitats Autònomes i ajuntaments a destinar les ajudes del Plan Estatal de Vivienda per buscar solucions habitacionals per a persones vulnerables.
• Reforçar l'atenció de les persones grans, "programa 70 i +", per a persones sense llar, persones dependents i persones amb discapacitat
• Donar a conèixer el servei d'Atenció a dones que pateixen violència de gènere.
Cultura
• Reprogramació d'actes i fires que no s'hagin pogut realitzar a causa de la crisi sanitària.
• Adaptació de les activitats culturals a les noves circumstàncies que sorgiran un cop estigui clara la normativa i progressiu retorn a la normalitat segons es permeti des de les autoritats competents.
Educació
• Imprimir els dossiers educatius dels centres educatius i fer-los arribar a les famílies que ho necessitin.
• Col•laboració amb els diferents centres per la tornada a l'escola prevista per l'1 de juny.
• Reducció dels preus de la llar d'infants municipal per afavorir incorporació al mercat laboral.
Sostenibilitat
• Netejar i desinfectar els espais públics més concorreguts de tot el poble.
• Netejar i desinfectar els contenidors, i revisar els mecanismes d'activació d'obertura amb els peus.
• Reobrir la deixalleria amb el calendari i horaris habituals.
• Garantir el subministrament d'aigua a les persones.
Via Pública
• Ampliar, sempre que es pugui la superfície d'ocupació de la via pública de les terrasses.
• Pintar la trama urbana de desconfinament al terra dels espais d'ús públic per ajudar a mantenir les distàncies de seguretat.
• Creació de noves places d'aparcament
Esports
• Complex Piscina coberta. No es cobraran les quotes dels abonats fins que no es pugui tornar a obrir el servei. Pel que fa als dies del mes de març en els quals les persones abonades no han pogut gaudir dels serveis, es crearan fórmules per compensar les quotes durant els mesos següents a la reobertura o abonar el següent rebut.
Salut
• Repartiment de mascaretes reutilitzables a aquells ciutadans amb problemes d'accés.
• Centre de dia Residencia Geriàtrica. L'import corresponent a la quota de centre de dia del mes de març, en els quals no s'hagi pogut prestar el servei es descomptarà en el proper rebut que s'emeti.
Seguretat
• Control de les recomanacions fetes pel Departament d'Interior pel compliment de l'estat d'alarma.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram