Les condicions climàtiques d’aquesta primavera estan sent molt favorables a la proliferació del mosquit tigre, que com sabeu és un mosquit invasor, molt molest i que pot ser vector de malalties.

Des del Servei de Control de Mosquits es va alertar la setmana passada de que ja es detecta la presència de mosquits adults, i per tant recomanaven l’inici de la campanya de control municipal d’aquestes insectes. Per això dimecres passat es va començar a aplicar producte larvicida als embornals del municipi, operació que s’anirà repetint cada quinze dies i fins el final de l’estiu.
Però l’ajuntament només pot actuar a la via pública, i per això és molt important que tots els veïns es facin responsables de la revisió i control dels seus patis, horts i jardins. Per tant, com cada any us recordem que s’han de mantenir una sèrie de mesures necessàries per al control d’aquest insecte, i evitar-ne la proliferació en la mesura del possible.
Recordeu les recomanacions del Servei de Control de Mosquits:
• S’han de detectar els recipients que puguin contenir aigua a l’exterior de casa, com ara pots, gerros, cendrers, plats, cisternes, regadores, abeuradors...
• Cal traure’n l’aigua encara que sembli que no hi ha larves. N’hi ha prou amb llençar l’aigua a terra o a la gespa, les larves moriran immediatament.
• Després només cal procurar que els recipients no es tornin a omplir d’aigua, per exemple, posant-los cap per avall.
• Cal tapar hermèticament, sigui amb una tapa o amb tela mosquitera, els dipòsits d’aigua
• S’ha de posar sota cobert o bé cap per avall o cobrir amb una lona les barques, carretons o remolcs.
• Cal eliminar (portant-los a la deixalleria) els pneumàtics vells
• És recomanable posar peixos vermells, que es mengen les larves del mosquit, en basses ornamentals i fonts de jardí. Hem de tenir en compte que aquesta és una espècie de peixos potencialment invasora. Sota cap concepte s’han d’alliberar en rius i estanys naturals ja que podrien alterar greument aquests ecosistemes.
• És recomanable netejar anualment les canaleres de teulats i terrasses.
• També és bo buidar o tractar amb un producte larvicida l’aigua d’embornals i desaigües.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram