Comunicat de l'empresa arrel del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març.

Tal i com ens ha fet arribar el Cap de Servei Territorial de Transports de Girona, comuniquem que el Departament de Territori i Sostenibilitat i les ATM de Barcelona, Girona, Lleida i Camp de Tarragona dins de l’àmbit de les seves respectives competències en matèria tarifària han disposat la gratuïtat temporal, aplicable a partir del dia 2 d’abril de 2020, dels serveis públics regulars de transport de viatgers interurbans per carretera de competència de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta mesura excepcional resulta aplicable únicament mentre estigui en vigor el Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.
Per tant com a conseqüència de la pandèmia del COVID-19 i a la vista del contingut aprovat pel Departament de Territori i Sostenibilitat l’empresa SARFAS.L. aplicarà amb efectes a partir de dijous dia 2d’Abril, la gratuïtat del nostre servei a tots els usuaris i usuàries en tots els itineraris.

Donat que el bitllet que es proporcionarà als usuaris i usuàries és l’assegurança pel viatger, aquests, resten coberts per l’assegurança obligatòria de viatgers en base al títol habilitant per viatjar que es deriva de l’aplicació de la pròpia decisió del Departament i de les corresponents ATM. Els usuaris i usuàries podran adquirir aquests bitllets amb un import de cost 0 amb l’origen i el destí sol•licitat.

Per altre banda, us informem també del tancament de totes les nostres taquilles a partir de demà 2 d’Abril de 2020, ja que mentre duri l’estat d’alarma, tota l’operativa es dura a terme a bord del bus, per tant, tots els usuaris i usuàries podran accedir directament al bus per recollir el seu bitllet de manera gratuïta.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram