El Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de Territori i Sostenibilitat, ha aprovat avui una sèrie de bonificacions en el cànon de l’aigua que suposaran un estalvi per a les famílies i les empreses en el seu rebut, davant la pandèmia de COVID19 que no només suposa una emergència sanitària a nivell global, sinó que també té un impacte directe sobre l’economia i el conjunt de la societat.

El Govern de la Generalitat, en el marc de les seves competències, té la voluntat d’ajudar les famílies i les empreses a superar la situació d’emergència i de crisi provocada pel COVID19. I un dels instruments que té al seu abast és el de la fiscalitat dels tributs propis, entre els quals hi ha el cànon de l’aigua. Tot i que es tracta d’un tribut finalista, dirigit a finançar els serveis del cicle de l’aigua a Catalunya, una rebaixa temporal d’aquest podrà alleugerir en part les càrregues econòmiques de la ciutadania i de les empreses que en són contribuents.
És per això que, durant el període comprès entre l’1 d’abril i el 31 de maig de 2020, s'aplicaran les mesures següents:
• • Per als col•lectius que s’acullen al cànon social s’ampliarà aquesta bonificació a tots els trams del cànon en la factura.
• Reducció universal del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris domèstics.
• Reducció del 50% del cànon de l’aigua per als usuaris industrials i activitats econòmiques.
• Reducció del 50% als usuaris ramaders.
El cost aproximat d’aquestes mesures es quantifica en 50 milions d’euros, que permetran aportar liquiditat a les famílies i a les empreses, amb càrrec a la Generalitat, a través del pressupost de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA).
A banda d’aquestes mesures, les famílies en situació de vulnerabilitat, o les que es puguin trobar en aquesta situació els propers mesos com a conseqüència de la repercussió del coronavirus, poden demanar i acollir-se a les bonificacions del cànon de l'aigua com el cànon social zero, el que implica no pagar per aquest concepte dins de la factura de l’aigua. A data d’avui, s’acullen al cànon social més de 52.500 abonats.
L’ACA disposa habitualment d’una altra bonificació, l’ampliació de trams, a la qual actualment s’acullen més de 408.000 abonats.

 


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram