El dijous, 28 de novembre tindrà lloc el Ple municipal ordinari. L'acte tindrà lloc a les 8 del vespre a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Cassà de la Selva amb el següent ordre del dia:


1. Aprovar l'acta del Ple extraordinari de 21/10/2019
2. Aprovar l'acta del Ple municipal de 31/10/2019
3. Donar compte dels decrets d'alcaldia núm. 2019/2097 al 2019/230
4. Ratificar el decret judicial 424/2019 acordat en acta de conciliació aprovant el pagament de 4.000 € a la Sra. Riera com a indemnització. Es resolen les reclamacions laborals d'una antiga educadora mitjançant un procediment de conciliació judicial.
5. Aprovar la comptabilitat de la Sra. Isabel Zapata. S'autoritza l'activitat laboral a l'Ajuntament d'aquest personal amb una segona activitat pública a la UOC com és preceptiu.
6. Aprovació de l'addenda del Conveni per a la Pal•liació de la Pobresa Energètica del Consell Comarcal del Gironès per a les anualitats 2020 i 2021. Es tracta de la pròrroga per donar continuïtat a aquest projecte que ha incrementat el nombre de casos atesos.
7. Aprovar el Conveni de Delegació al Consell Comarcal de Gironès per a la Prestació del Servei d'Explotació de la deixalleria de Cassà de la Selva. Amb aquesta mesura el Consell Comarcal continua prestant aquest servei dels residus no recollits als contenidors durant els cinc anys vinents.
8. Aprovar la regularització dels preus del contracte de recollida i transport de residus i neteja viària del contractista SELSA per l'any 2019. Es regulen aquests preus en aplicació dels coeficients previstos de revisió contractual que es concreta en una despesa de 12.318,60 €.
9. Donar compte de l'informe PMP 2T 2019. Els informes preceptius del Període Mig de Pagament, que mitjançant un pla de tresoreria, garanteix el compliment del termini màxim que fixa la normativa sobre morositat. La sostenibilitat financera és definida com la capacitat per finançar compromisos de despesa presents i futurs dins dels límits de dèficit, deute públic i morositat del deute comercial.
10. Donar compte de l'informe de morositat 2T 2019. Complementari al PMP del 2n trimestre, es detalla la morositat durant el període.
11. Donar compte de l'informe PMP 3T 2019
12. Donar compte de l'informe de morositat 3T 2019
13. Moció per la commemoració 25 de novembre del dia internacional contra la violència envers les dones. Aquesta moció la porten a Ple tots els grups municipals del consistori. Acompanya el seguit d'actuacions que l'Ajuntament ha portat a terme per la conscienciació d'aquest greu problema social i que ens afecta tràgicament.
14. Proposta d'acord del Grup Municipal d'ERC en defensa de la llibertat d'expressió i la iniciativa política al Parlament de Catalunya. Segona moció que proposa recolzar l'activitat i els drets del Parlament de Catalunya.
15. Informes d'Alcaldia i regidors
16. Precs i preguntes

El Ple s’emetrà en directe per Ràdio Cassà (103,1FM / www.radiocassa.cat)


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram