L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha convocat per aquest divendres 28 de juny a les 8 del vespre un Ple extraordinari en el que es portaran a aprovació els següents punts:
1 – Periodicitat de les sessions plenàries
2 – Creació i composició de les comissions informatives de carácter permanent
3 – Constitució de la Junta de Govern Local
4 – Constitució del Consell de Govern
5 – Ratificació dels diferents decrets d’alcaldia de delegació d’atribucions i nomenaments
6 – Nomenament de representants de la Corporació als òrgans col•legiats
7 – Constitució dels grups municipals
8 – Determinació de retribucions i assistències dels membres de la Corporació
9 – Aprovació del nombre i característiques del personal eventual
El Ple será retransmès en directe per Ràdio Cassà.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram