Punts del Ple del dia 25 d’abril:

1- Aprovació acta ple de 28/03/2019
2- Aprovació acta ple de 01/04/2019, sessió extraordinària
3- Donar compte de decrets d'alcaldia núm 2019/582 a 2019/755
4- Atorgar la compatibilitat a la Sra. Mònica Ricou
5- Proposta d'acord de modificació de la plantilla i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament.
6- Modificació plantilla i relació de llocs de treball de la residència geriàtrica Sant Josep
7- Aprovació sol•licitud i memòria del programa de subvencions de projectes singulars que afavoreixen una economia baixa en carbó en el marc del PO FEDER de creixement sostenible 2014-2020
8- Aprovació pla manteniment cementiri any 2019 presentat per FUNUS Girona SLU
9- Proposta d'acord aprovació inicial de la modificació puntual número 17 del POUM de Cassà de la Selva
10- Aprovació conveni urbanístic Germans Cañet Xirgu SL, Josep Font Guibas i Ajuntament
11- Proposta d'aprovació de l'expedient de contractació de l'arrendament de la finca de la carretera Provincial, 25-27 antiga fàbrica Rich Xiberta per aparcament públic.
12- Aprovació definitiva del projecte executiu prevenció d'incendis
13- Ratificació dissolució CILMA
14- Aprovació iniciat modificació de crèdit 3SC_01_2019
15- Aprovació inicial modificacions de crèdit 3SC 01/2019 i 3CE 01/2019 pressupost de la residència geriàtrica Sant Josep
16- Bonificació IBI per lloguer social
17- Aprovació adhesió al pacte en contra la segregació escolar a Catalunya
18- Donar compte pla anual control financer 2019
19- Informes d'alcaldia i regidors
20- Precs i preguntes.

El Ple començarà a les 8 del vespre i será emès en directe per Ràdio Cassà

 


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram