L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha aprovat el Pla de Foment del Voluntariat. S’ha elaborat un pla vinculat a les entitats, al nostre municipi, ja que el voluntariat i el teixit associatiu estan en la base de la construcció d’una societat forta i autònoma, capaç de generar respostes a les necessitats i inquietuds en multitud d’àmbits.
L’objectiu és el de donar reconeixement, suport i fomentar la cultura de la participació a través de la figura del voluntariat, vinculant els ciutadans i ciutadanes interessats en fer voluntariat amb les entitats del municipi que així ho requereixin.
El Pla conté quatre línies estratègiques les quals van encaminades a reconèixer, fomentar i donar suport a l’acció voluntària a Cassà de la Selva, a sensibilitzar la ciutadania per tal que s’involucri i es vinculi a organitzacions civils, a impulsar la formació adreçada a les persones voluntàries i a les entitats, i finalment, que l’ens municipal faci de pont entre el voluntariat i les entitats a través de la creació d’una borsa de voluntaris.
Aquestes línies estratègiques es concreten en accions per desenvolupar des de l’àrea de ciutadania i en coordinació amb altres àrees ja que tenen un caràcter de transversalitat que implica a les diferents regidories municipals.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram