El ple de l’Ajuntament de Cassà de la Selva d’aquest mes de desembre ha aprovat una subvenció que suposarà la reducció de les quotes dels usuaris cassanencs de la Residència Geriàtrica Sant Josep amb baixa capacitat econòmica. La reducció pot arribar a ser l’equivalent al 25% de l’import anual del preu públic, sense serveis complementaris, per residència assistida o servei de centre de dia, i amb un límit de 2.000 euros.
Els requisits que s’han de complir són, per una banda, haver estat empadronat al municipi de Cassà de la Selva com a mínim durant els cinc anys anteriors a l’entrada a la Residència Geriàtrica Sant Josep, que el sol•licitant no superi l’equivalent a dues vegades la pensió mínima de jubilació anual vigent, ser usuari de la Residència Geriàtrica Sant Josep en règim de residència assistida o centre de dia, i estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’ajuntament, la resta d’administracions públiques i amb la Seguretat Social. El regidor d’Hisenda del consistori cassanenc, Pau Presas, detalla que la subvenció s’aplicarà a la part privada de la quota que paguen els residents.
L’Ajuntament publicarà al web www.cassa.cat el model de sol•licitud per presentar i tota la informació de la documentació que s’ha d’entregar.


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram