L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha presentat la diagnosi de l’estudi de mobilitat al municipi, que servirà per elaborar un pla de mobilitat. En aquest sentit, el proper any 2019 s’engegarà un procés participatiu perquè els ciutadans i les ciutadanes de Cassà puguin debatre sobre com ha de ser aquest pla, i com garantir la seguretat als vianants i a tots els altres usuaris de la via pública.

L’objectiu del pla de mobilitat és que sigui una eina bàsica a l’hora de planificar de manera integrada el transport dins el municipi. El seu caràcter transversal fa que les aportacions del Pla de Mobilitat contribueixin a la millora del medi ambient, de l’entorn urbanístic i el nivell socioeconòmic dels municipis. En línies generals es tracta d’establir prioritats clares pel que fa a l’ocupació i ús de l’espai públic en termes de mobilitat, eliminar barreres arquitectòniques, apostant per la mobilitat sostenible.

En l’estudi s’ha fet una diagnosi de com és la mobilitat a peu, en vehicle i en bicicleta, en com són els carrers, les voreres i els aparcaments, i com s’ha de millorar de cara al futur, posant èmfasi en la seguretat de la circulació tant a peu com en la mobilitat rodada.

Pel que fa al procés participatiu, comptarà amb diverses fases que es desenvoluparan al llarg de tot l’any 2019 per tal d’analitzar separadament els diversos àmbits del pla de mobilitat.

Podeu consultar la diagnosi a www.cassa.cat

 


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram