2018-02-27La conclusió principal del Pla estratègic, a grans trets, és que al 2025 Cassà ha de ser un municipi sostenible, un pol de centralitat i lideratge del territori, un poble que aposti de forma integral per la qualitat de vida de la ciutadania i l'educació, un municipi que potencïi un desenvolupament econòmic amb actius i singularitats locals i un municipi que consolidi un entorn agradable, amable i de qualitat. 

Les conclusions del Pla estratègic de Cassà, detallades en un document final i resumides en un video, es poden consultar a www.cassa.cat/plaestrategic 


 

 

Subscriu-te al bot de Telegram